Versjon og endringslogg

Versjon 1.0 (20.11.19)

 • Fikset feil ved sending av epost etter utfylt skjema
 • Diverse designendringer
 • Lagt til pop-up hjelpetekstfunksjon i kalkulatoren
  • “Om designkalkulator”
  • “Hvordan kalkulatoren virker”
  • Hva man må ha på en nettside”
 • Lagt til siden “Versjon og endringslogg”
 • Lagt til menypunkt “Tema” for å vise hjelpetekstene som egne artikler
 • Lagt til mulighet for deling i sosiale medier via egen sidebar
 • Endret på vilkår ved sending av estimat
 • Justert priser over hele kalkulatoren
 • Lagt til prisvisning for alle valgalternativer
 • Generelle småjusteringer på kalkulatoren

Versjon Beta (20.09.19)

 • Første utkast av designkalkulator lansert på Kolbrun Retorikk sitt arrangement “Priskommunikasjon og kommunikasjonens pris” under Innovasjonsuken OPP 2019.